Uppdatering från styrelsen

Med anledning av Covid-19, coronaviruset, och de rekommendationer som vi alla bör förhålla oss till har styrelsen för Brotorps Entré och Silverlönnen gemensamt fattat beslut om att ställa in vårens gemensamma städdag.

Men vi förutsätter att vi tillsammans ser till att innergården, soprum och närliggande gemensamma utrymmen är rena och fräscha under våren och sommaren. Tänk på att inte lämna matrester och annat utomhus då det kan locka till sig skadedjur.

Under våren kommer vi som vanligt att beställa en container där ni har möjlighet att slänga grovsopor, mer information om datum och riktlinjer kring detta kommer inom kort.

En ytterligare effekt av coronaviruset är att vi har beställt extra rengöring av kontaktytor såsom handtag med mera. Vi undersöker fortlöpande möjligheten till ytterligare åtgärder och uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Håll utskick på hemsidan för löpande information.

—-

Due to Covid-19, the corona virus, and the recommendations that we should all adhere to, the Board of Brotorps Entré and Silverlönnen have jointly decided to cancel the joint cleaning day of the spring.

However, we assume that together we make sure that the courtyard, garbage room and nearby common areas are clean and fresh during spring and summer. Remember not to leave food scraps and such things outdoors as it can attract pests.

In the spring we will order a container where you have the opportunity to throw garbage, more information about dates and guidelines on this will be coming soon.

A further effect of the corona virus is that we have ordered extra cleaning of contact surfaces such as handles and more. We are constantly investigating the possibility of further action and urge everyone to follow the advice and recommendations of the Public Health Authority.

Keep a lookout on the website for ongoing information.